O T i S T A N

Hikayesi Olan Çaylar Otistan’da!

Firmamız 2021 yılında İstanbul’da kurulmuş olup sektörün hızla büyümekte ve gelişmekte olan firmasıdır.

Derler ki ilk insanın ilk yaralanması veya hastalanması sonucu ağzından çıkan aaah nidasına istinaden rahatsızlığını veya hastalığını tedavi etmeye yönelik ilk teşebbüs yapılmış ve bu ağrı sızı giderilmeye gayret edilmiştir. İşte tam da bu esnada tabiblik de başlamış, ilk tabib ilk hastalık veya rahatsızlığa yönelik olarak tedavi de bitkileri kullanmaya başlamıştır. Tıbbın binlerce yıllık macerasında son yüz elli yıla gelene kadar esas tedavi unsuru hep bitkiler olmuştur. Bazen bir kesi yarasının tedavisi, bazen bir enfeksiyon hastalığı, bazen ateş, bazen öksürük gibi çeşitli rahatsızlık ve hastalıklarda ilk başvurulan ve kullanılan tedavi unsuru hep bitkiler olagelmiştir. Tıb tarihinin bilinen en önemli hekimleri Hipokrat, Galen ve İbn-i Sina ve daha nice hekimler esas itibariyle tedavilerinde bitkileri kullanmış, hangi bitkinin hangi rahatsızlık ve hastalıkta kullanılacağı ile ilgili çok değerli bilgiler bırakmışlardır.

Günümüzde de hem doğuda hem batıda olmak üzere bitkiler yeni tıbbi anlayış, tıbbi biokimya ve fizyoloji alanındaki ilerlemeler doğrultusunda yepyeni bir anlayış ve formlar ile bitkiler tedavilerde tekrar yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. En eski formlardan biri olan bitki çayları da bu bağlamda çeşitli alanlarda tedaviye destek olarak veya tedaviyi kolaylaştırmak, tedaviye katkı sağlamak amaçlarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de oluşan bu ihtiyaç nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında yayınladığı yönetmeliğe istinaden bitkilerin bu şekilde kullanılabilmesinin önünü açmıştır.

Bizler de bu minvalde tüketicilere en kaliteli, en nitelikli ürünleri sunmak adına bitki çayları ile bu alandaki çalışmalarımıza başladık. Başlangıç olarak 13 farklı bitki çayını tamamen ülkemiz kaynaklarından faydalanıp üreterek siz değerli tüketicilerimizin kullanımına sunuyoruz.